Register Belastingadviseurs

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld. In Nederland kan iedereen die dat wil zich belastingadviseur noemen. Het is daarom van belang dat u weet met wie u in zee gaat. De Register Belastingadviseur heeft een grondige opleiding achter de rug, is praktisch ingesteld en draagt oplossingen aan voor ingewikkelde fiscale problemen. Een Register Belastingadviseur is herkenbaar aan de achter de naam geplaatste afkorting RB. Zo is de goede belastingadviseur toch weer te herkennen.

De titel RB is een kwaliteitswaarmerk en een teken van vakbekwaamheid dat behalve door de cliënten ook door de belastingdienst wordt gewaardeerd. De RB voldoet aan de hoogste eisen van professionaliteit, creativiteit en integriteit. De RB bewaakt en beschermt uw fiscale belangen voor 100%. Op een integere wijze is hij/zij uw fiscale bondgenoot.Samen met u gaat hij/zij op verkennend onderzoek uit, legt dwarsverbanden en komt, binnen de mogelijkheden van het belastingrecht, met voorstellen die rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden en wijst hij/zij u de weg door het woud van regels. Zo weet u altijd dat u aan uw verplichtingen voldoet zonder dat u teveel belasting betaalt. De RB is een onafhankelijke adviseur die alleen het belang van de cliënt dient. In tegenstelling tot veel financiële planners die al dan niet in dienst zijn van verzekerings-maatschappijen en banken en u kunnen adviseren over verzekerings- en bancaire producten. Het honorarium van deze financiële planners bestaat dan ook vaak uit provisie op verkochte producten.

Het Register Belastingadviseurs kent beroeps- en gedragsregels die van toepassing zijn op alle Register Belasting-adviseurs. Volgens die beroepsregels is het een RB verboden provisies te incasseren. Tuchtrechtspraak waarborgt de naleving van de beroepsregels door de RB’s. Om het hoge kennisniveau te behouden kent het RB een systeem van verplichte permanente educatie. Om de kennis actueel te houden worden daarom cursussen en studie-bijeenkomst georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u de website van Register Belastingadviseurs bezoeken.

Register Belastingadviseurs Logo