Nieuws

Actueel"; */ if(isset($_GET['id']) && !empty($_GET['id'])){ if (isset($_GET['keywords']) && !empty($_GET['keywords'])){ print ("

U heeft gezocht op \"".$_GET['keywords']."\".

"); $keywords_cap = ucfirst($_GET['keywords']); $keywords = "".$_GET['keywords'].""; $keywords2 = "".$keywords_cap.""; $description = $xmlRSS->channel->item[0]->description; $description = str_replace($_GET['keywords'], $keywords, $description); $description = str_replace($keywords_cap, $keywords2, $description); $title = $xmlRSS->channel->item[0]->title; $title = str_replace($_GET['keywords'], $keywords, $title); $title = str_replace($keywords_cap, $keywords2, $title); }else{ $description = $xmlRSS->channel->item[0]->description; $title = $xmlRSS->channel->item[0]->title; } print ("

". html_entity_decode(htmlentities($title, ENT_NOQUOTES, "utf-8")) . " (".date("d-m-Y", strtotime($xmlRSS->channel->item[0]->pubDate)).")
"); print (""); if(!$type==cust){ print ("Bron: "); if ($xmlRSS->channel->item[0]->agency!="") { print (html_entity_decode(htmlentities($xmlRSS->channel->item[0]->agency, ENT_NOQUOTES, "utf-8")) ." | "); }; if ($xmlRSS->channel->item[0]->character!="") { print ($xmlRSS->channel->item[0]->character ." | "); }; if ($xmlRSS->channel->item[0]->number!="") { print ($xmlRSS->channel->item[0]->number ." | "); }; print (date("d-m-Y", strtotime($xmlRSS->channel->item[0]->date))); }else{ print (date("d-m-Y", strtotime($xmlRSS->channel->item[0]->pubDate))); } print ("

"); print ("

". html_entity_decode(htmlentities($description, ENT_NOQUOTES, "UTF-8")) ."

"); print ("

terug

"); }else{ print ("

Hier treft u de ".$nr." meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben."); print ("

"); print (" Trefwoord: "); print ("

"); if (isset($_GET['keywords']) && !empty($_GET['keywords'])){ $count = count($xmlRSS->channel->item); print ("

U heeft gezocht op \"".$_GET['keywords']."\". Er zijn ".$count." gerelateerde artikelen gevonden.

"); $totalpages=($count/$searchNr); $x=0; $z=1; print ("

Pagina: "); while ($x<$totalpages){ if ($z==$page){ print ("".$z." "); }else{ print ("".$z." "); } $x++; $z++; } print ("

"); print ("

"); if (isset($_GET['searchpage'])&&!empty($_GET['searchpage'])){ $page=$_GET['searchpage']; }else{ $page=1; } $eind=($page*$searchNr); $begin=$eind-$searchNr; for($i=$begin ; $i<$eind ; $i++) { if ( $i<$count ) { $articleID = $xmlRSS->channel->item[$i]->id; if (strpos($xmlRSS->channel->item[$i]->link,'cust')) { // indien het een eigen artikel betreft dient de variabele &type=cust meegenomen te worden bij het articleID $articleID .= '&type=cust'; } $mylink = '?keywords='.$_GET["keywords"].'&id='.$articleID; $rss_title = htmlentities($xmlRSS->channel->item[$i]->title,ENT_NOQUOTES,"UTF-8"); if(strlen($rss_title)>55){ $rss_title = substr($rss_title,0,52)."..."; } print ("". date("d-m-y", strtotime($xmlRSS->channel->item[$i]->pubDate)) ." | ".$rss_title."
"); } } print ("

"); }else{ for($i=0 ; $i<$nr ; $i++) { $articleID = $xmlRSS->channel->item[$i]->id; if (strpos($xmlRSS->channel->item[$i]->link,'cust')) { // indien het een eigen artikel betreft dient de variabele &type=cust meegenomen te worden bij het articleID $articleID .= '&type=cust'; } $mylink = '?id='.$articleID; $rss_title = htmlentities($xmlRSS->channel->item[$i]->title,ENT_NOQUOTES,"UTF-8"); print ("

".$rss_title." (". date("d-m-Y", strtotime($xmlRSS->channel->item[$i]->pubDate)) .")
".html_entity_decode(htmlentities($xmlRSS->channel->item[$i]->description, ENT_NOQUOTES, "UTF-8"))."
lees verder

"); } } } ?>